ANASAYFA
NEDEN
BUCCOTHERM?
ORGANİK NEDİR?
ECCOCERT NEDİR?
HABERLER
BİZE ULAŞIN
Bunları Biliyor muydunuz?
Flourid, Flor, Florür nedir?

Fluorid yeryüzünde yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Bazı su kaynakları ve gıdalarda da
bulunmaktadır. Fluorid iyonu vücutta en çok kemik ve diş gibi sert dokularda birikmektedir.

Fluoridin Emilimi ve Boşaltımı;
Oral yolla alınan fluoridin yaklaşık %90’ından fazlası mideden ilk yarım saat içerisinde emilir.
Vücuda alınan fluorid hızla hücre membranından geçerek en fazla diş ve kemikler olmak üzere
iskelet, kalp kası, karaciğer, deri ve eritrositlere dağılır. Buralarda gerekli reaksiyonlar için
kullanılır. En önemli atılım yolu böbreklerden idrar ile atılımıdır.

Flouoridin dişler üzerindeki etkisi;
Mine tabakasının oluşumu sırasında minenin sağlıklı gelişmesini, iyi mineralize olmasını
sağlayarak, çürükten korunma açısından kaliteli bir mine oluşumuna katkıda bulunur.
Diş yüzeyinde biriken ve gıda artıkları ile bakterilerden oluşan mikrobiyal dental plak üzerinde
zararlı asit oluşumunu inhibe edici etki gösterir.
Minenin çözünürlüğünü azaltarak, remineralizasyonu destekler.
Dişler sürdükten sonra florür yerel (topikal) yolla etki eder. Bu etki, florürlü macunlar, florürlü
ağız çalkalama suları (gargaralar), florürlü jeller ve florürlü verniklerle elde edilebilir.

Kanıta dayalı kaynaklar incelendiğinde, çürük oluşumunun önlenmesi ve çürük onarımı mekanizmasında
fluorid kullanımının güvenli ve etkili olduğu görülmektedir.
Fluoridli diş macunu kullanımının, çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi uygun doz ve miktarda
kullanıldığında çürük oluşumunun engellenmesindeki etkinliği kanıtlanmıştır.
Minenin gelişimi boyunca kümülatif olarak alınan fluorid , doz, süre ve zamanlamaya bağlı olarak
fluorozis adı verilen mine yüzeyinde beyaz opak alanların oluşumuyla karakterize bir duruma sebep
olabilir.
Doğru miktarı ifade ederken ;
Dişlerin gelişimi sırasında florürlü diş macunlarının sürekli yutulumu
3 yaşına kadar (20 yaş dişi hariç) fluorozise ve mine defektine
yol açabileceğinden 3 yaşına kadar olan çocuklarda florürlü diş macunu
kullanılmamalı,
3-6 yaş arasında diş macunu miktarı bezelye büyüklüğünü geçmemelidir.
Bu sebeple doğru doz ve miktar profesyonellerce belirlenip çocuk ve yetişkin hastalarda ihtiyaca
yönelik yaklaşımlarda bulunulmalıdır.

Fluoridin olumsuz etkilerinin kanıtlandığı herhangi bir akademik yayın bulunmamaktadır.

Kaynaklar
Guideline of Fluoride Therapy, AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC
DENTISTRY ,CLINICAL PRACTICE GUIDELINES V 37 / NO 6 15 / 16 ,2011
Şencan İ. Türkyılmaz M. Oktay İ. Telçiçek M. Koruyucu Diş Hekimliğinde Yerel Fluorid Uygulamaları.


DİŞ HEKİMİ: HANDE SARICAN

Türk Diş Hekimleri Birliği - Florür/Florid Basındaki Haberlere yönelik Durum Rapor için tıklayınız.